1947 .


31
.
32
.
33
, : , - 2, 15 .
34
.
smenyava .
35
:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. , , , , .
9. , .
10. , , , .
11. , .
12. , - , .
13. , .
14. .
15. , .
16. , .
17. .
18. , .
19. .
36
.
37
, , , , .. 
 
 
 
 


<<<  01  02  03  04  05  06  07  08  ...  14  >>>